Wijzigingen peuteropvang 2020

Wijzigingen peuteropvang 2020

De gemeente Haarlem biedt kinderen met een indicatie voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) vanaf 2020 extra uren peuteropvang aan. Dit is een wettelijke maatregel die door de overheid is bepaald. Daarom wordt door de SKOS aan deze kinderen vanaf 1 januari 2020 op alle peuterspeelzalen 16 uur per week opvang aangeboden. Dit betekent dat alle peuterspeelzalen waar VVE wordt aangeboden een half uur langer open zijn per dag; namelijk 4 uur in plaats van 3,5 uur. De exacte openingstijden worden per peuterspeelzaal bepaald en zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie. Deze vindt u op de pagina van uw peuterspeelzaal op de website van de SKOS.

Hoeveel u van deze wijzigingen merkt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit wordt uitgelegd in de folder ‘Ruimere openingstijden peuterspeelzalen’ waar u door het schema te volgen leest wat er voor u verandert.

Gaat uw kind naar een peuterspeelzaal waar geen VVE wordt aangeboden?
Dan blijven de openingstijden voorlopig gelijk. De peuterspeelzaal blijft 3,5 uur per dagdeel geopend zoals u gewend bent. De SKOS zal in overleg met de ouders en de betrokken basisscholen in gesprek gaan over eventuele toekomstige wijzigingen in de openingstijden. Indien er iets verandert in 2020, is dit uiterlijk per augustus 2020 bekend.

De gemeente heeft de subsidieregeling aangepast. Daarom zal ook voor ouders die gebruik maken van een peuterspeelzaal waar geen VVE wordt aangeboden de wijze waarop de ouderbijdrage wordt berekend veranderen. Hierover bent u via de OuderApp geïnformeerd.