Boekblog: Nijntje oefent

Boekblog: Nijntje oefent

Deze week wil ik jullie meenemen in de wereld van peuters die nog niet praten of peuters die Nederlands als tweede taal aanleren.

Een prentenboek voorlezen is voor iedereen heel leerzaam. De kinderen leren nieuwe woorden, ze leren hoe een boek werkt en ze leren zich in te leven in een ander. Maar een prentenboek kan voor deze groep kinderen al te moeilijk zijn. Wij proberen de boeken al eenvoudiger te maken, veel te werken met echte materialen bij een boek om zo de woorden te verduidelijken. Sommige leidsters en juffen zullen ondersteunde gebaren gebruiken. Maar welk boek kan je thuis nou gebruiken?

Daar heeft uitgeverij Mercis gelukkig iets op gevonden. In samenwerking met logopedisten hebben zij een serie boeken en kaarten ontwikkeld die kinderen kunnen helpen bij hun taalontwikkeling. De serie boeken heet Nijntje oefent.

Nijntje oefent enkelvoudige woorden. Nijntje oefent werkwoorden. En Nijntje oefent moeilijke woorden. Hoewel de boeken ongelooflijk eenvoudig zijn in de tekeningen en woorden, kan dit al moeilijk zijn voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Fijn dat er dan een uitgever meedenkt en boeken uitbrengt om deze groep kinderen op weg te helpen.

De boeken hebben een grotere maat dan de bekende Nijntje boeken. Ze zijn uitgegeven in karton en daardoor heel goed te gebruiken voor peuters. De tekeningen zijn eenvoudig zodat het voor iedereen goed te begrijpen zijn. Het is geen doorlopend verhaal, maar dat is in dit geval, niet erg. De kinderen moeten eerst meer grip krijgen op de taal. Pas daarna kunnen ze zinnen gaan uitspreken en begrijpen.

Op de website: www.nijntje.nl/serie-nijntje-oefent kunt u meer informatie vinden over de Nijntje boeken.

Heel veel kijk en leesplezier.

Sjoerdtje