Publiek Jaarverslag 2017

Publiek Jaarverslag 2017

SKOS Publiek Jaarverslag 2017 (pdf)

In het Publiek Jaarverslag 2017 leest u over de belangrijkste activiteiten die de SKOS heeft ondernomen het afgelopen jaar. U leest hoe deze zijn verlopen en wat ze betekenen voor de organisatie en de gezinnen die gebruik maken van onze kinderopvang. Denk aan de kwaliteitsverbeteringen in de kinderopvang (Wet IKK), de voorbereidingen voor de herinrichting van de peuterspeelzalen en de kinderopvang (Harmonisatie) en de opening van zogenaamde Peuter+ zalen. Ook de leuke activiteiten die de PM-ers elke dag met de kinderen ondernemen krijgen aandacht. Zo krijgt u een goed beeld bij de onderwerpen die de SKOS belangrijk vindt voor de groei van haar kinderen