Privacy statement

Voor de opvang van kinderen is het noodzakelijk op persoonlijke gegevens te registreren. Met deze gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Deze zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Om de privacy te waarborgen van de kinderen én hun ouders is er een privacyreglement van toepassing. Dat houdt in dat vertrouwelijke informatie niet aan derden wordt verstrekt, tenzij het voor de veiligheid van de kinderen strikt noodzakelijk is.

Daar waar de SKOS buitenschoolse opvang aanbiedt in een schoolgebouw of waar sprake is van inhoudelijke samenwerking met groepsleerkrachten, kan het voorkomen dat het gewenst is informatie over de kinderen tussen pedagogisch medewerker en groepsleerkracht uit te wisselen. Dit vindt alleen plaats wanneer de verstrekte informatie in belang van het kind is en indien de ouders hier middels het BSO Toestemmingsformulier akkoord voor hebben gegeven.