Ziek zijn en opvang

Ieder kind zit wel eens even minder lekker in z’n vel. Moe na een lange schooldag bijvoorbeeld, of hongerig. Soms is niet helemaal duidelijk wat er scheelt. Als onze medewerkers merken dat uw kind zich naar voelt, letten ze op de volgende signalen:

  • koorts – een hogere lichaamstemperatuur dan 38,5 °C – zien wij als een duidelijke aanwijzing voor echt ziek zijn
  • hoe gedraagt een kind zich? Wil hij of zij spelen of zit een kind stilletjes op de bank?
  • bestaat er risico op besmetting voor andere kinderen of medewerkers?
  • kan het kind meedoen met de gezamenlijke activiteiten, zoals met z’n allen eten en buiten spelen?
  • hoeveel extra aandacht en erzorging heeft een kind nodig?

Als onze medewerkers inschatten dat uw kind te ziek is om in de groep te blijven, bellen ze u om hem of haar op te halen.

Thuis al koorts

Als uw kind thuis al koorts heeft, verzoeken wij u om uw kind niet naar de opvang te brengen. Wanneer u uw zoon of dochter nadat hij/zij een koortsverlagend middel heeft gehad, toch naar de opvang brengt, dan zijn wij graag op de hoogte welke medicatie u heeft toegediend. Zo is het voor het team te verklaren als er plotseling sprake is van een verhoging van de lichaamstemperatuur. Daarnaast is het ook belangrijk dat u doorgeeft welke ouder/verzorger er die dag goed bereikbaar is en op welk telefoonnummer deze persoon bereikbaar is.

Medicijnen toedienen op de opvang

Heeft uw kind tijdens de opvang een medicijn nodig, dan vragen we u hierover vooraf te overleggen met de medewerkers op de locatie. Dat geldt zowel voor medicijnen op recept als homeopathische middelen en zelfzorgmiddelen. Onze medewerkers kunnen het geneesmiddel toedienen als u hen een ingevuld geneesmiddelenformulier heeft gegeven plus de bijsluiter van het middel. In het formulier staat om welk medicijn het gaat en hoe vaak uw kind het nodig heeft.

Bij de SKOS geven we kinderen geen paracetamol of een vergelijkbaar middel om koorts te verlagen. Ze krijgen deze middelen wel als het nodig is om pijn te verzachten. Bij kleine ongelukjes, zoals een kneuzing of schaafwond, gebruiken we Betadine of Arnicazalf. Is uw kind hier allergisch voor, wilt u dit dan doorgeven op de locatie?