Kind volgsysteem

Veel kinderen zetten hun eerste stap buiten de deur als zij bij de SKOS binnen komen. Ze ontmoeten leeftijdsgenoten in een uitdagende omgeving die helemaal op hen is afgestemd. De kinderen worden begeleid en ondersteund door pedagogisch medewerkers die geschoold en deskundig zijn in het volgen van de ontwikkeling.

De pedagogisch medewerker observeert de kinderen waardoor ze de brede ontwikkeling en het gedrag van het kind volgt. De ontwikkeling van de meeste kinderen gaat gelukkig goed, maar soms zijn er signalen die leiden tot vragen, twijfels of zorgen. We spreken dan over een hulpvraag bij zorgkinderen.

Het protocol voor kinderen die opvallen en het observatiesysteem vormen de basis waarmee de pedagogisch medewerker in het kader van vroegsignalering opvallend gedrag en ontwikkelingsachterstanden signaleert. Wanneer een pedagogisch medewerker zorgen heeft rondom de ontwikkeling, het gedrag of de thuissituatie wordt een intern zorgtraject gestart. Het is belangrijk dat de juiste stappen genomen worden en dat er altijd, direct vanaf het begin én voortdurend met de ouders gecommuniceerd wordt. De ouder is namelijk de eerst verantwoordelijke.

De SKOS heeft een zorgteam dat de begeleiding verzorgt volgens een vaststaand stappenplan. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn dan worden de ouders doorverwezen naar een zorgverlener. De samenwerking met andere instellingen zoals o.a. het consultatiebureau, de CJG-coaches of de basisschool, zorgt voor een breed netwerk rondom de begeleiding en doorgaande ontwikkelingslijn.

Mocht je meer willen weten over ons zorgbeleid dan kun je contract opnemen met de pedagogisch medewerkers of leidinggevende van de locatie.