Gezondheid, veiligheid en hygiëne

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze nauwelijks gevaren. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Een veilige omgeving is daarom van groot belang. SKOS streeft naar een goede balans tussen veiligheid en voldoende uitdaging. Niet alle veiligheidsrisico’s willen we afdekken, maar wij willen kinderen beschermen tegen grote risico’s.

Elke locatie een eigen veiligheid & gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet kinderopvang is per 1 januari 2018 verplicht om op elke locatie Veiligheid & gezondheidsbeleid te hebben. Hiervoor is door het FCB een nieuwe risicomonitor ontwikkeld. Na een quickscan van de locatie zal puntsgewijs worden ingegaan op risico’s dat een bepaald ongeval zich zou kunnen voordoen. De gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen moeten worden vastgelegd in een plan van aanpak ter voorkoming van het ongeval.

De GGD controleert jaarlijks of hieraan is voldaan. Gezondheid, veiligheid en kwaliteit, dat wil je als kinderopvangorganisatie bieden. Aan medewerkers én kinderen. Wij werken volgens de richtlijnen die vanuit het RIVM en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid zijn opgesteld voor kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Nederland. Daarnaast hebben we eigen aanvullende werkinstructies betreffende veiligheid, hygiëne en voedselveiligheid, voeding en (BSO) uitstapjes.