Financiën

Plaatsingsovereenkomst

Op de plaatsingsovereenkomst staat het aantal opvanguren en de kosten op jaarbasis vermeld. De kosten voor de kinderopvang en BSO worden achteraf door middel van automatische incasso afgeschreven. De kosten voor de peuterspeelzaal worden voorafgaand door middel van automatische incasso afgeschreven.

Kinderopvangtoeslag

De gegevens uit de overeenkomst kunt u gebruiken om bij de Belastingdienst een aanvraag voor de kinderopvangtoeslag in te dienen, als u hier recht op heeft. Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht dat u kunt gebruiken bij de belastingaangifte.

Landelijke registratie

U hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Al onze vestigingen zijn in dit register opgenomen. U kunt dit LRKP-registratienummer vinden op de pagina van de betreffende vestiging op deze website en op uw overeenkomst.