Financiën

Plaatsingsovereenkomst

Op de plaatsingsovereenkomst staat het aantal opvanguren en de kosten op jaarbasis vermeld. De kosten voor iedere opvangvorm worden vooraf door middel van automatische incasso afgeschreven.

Kinderopvangtoeslag

De gegevens uit de overeenkomst kun je gebruiken om bij de Belastingdienst een aanvraag voor de kinderopvangtoeslag in te dienen, als je hier recht op hebt. Aan het einde van het jaar ontvang je een jaaroverzicht dat je kunt gebruiken bij de belastingaangifte.

Landelijke registratie

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je gebruikmaakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Al onze vestigingen zijn in dit register opgenomen. Je vindt dit LRKP-registratienummer op de pagina van de betreffende vestiging op deze website en op jouw overeenkomst.