Openstelling kinderopvang, BSO en Peuteropvang

Openstelling kinderopvang, BSO en Peuteropvang

Woensdag 22 april 2020

Dinsdag 21 april heeft Premier Rutte aangekondigd dat de kinderopvanglocaties vanaf 11 mei weer open gaan. Dit geldt ook voor buitenschoolseopvang en peuteropvang. Hero kindercentra is hier blij mee en ziet uw kind graag weer komen. De opening van de scholen en kinderopvanglocaties houdt automatisch in dat de noodopvang zoals deze in de afgelopen weken is georganiseerd, stopt per 8 mei.

Hygiëne protocol
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden. Voorafgaand aan de opening hoort u via uw locatie welke maatregelen er worden genomen om de hygiëne voorschriften te volgen en om de afstand tussen de volwassenen te kunnen bewaren.

Voor meer informatie over de maatregelen kunt u volgende berichten nalezen:
‘Maatregelen corona verlengd’ (Rijksoverheid) en ‘Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open’