Peuterspeelzaal Pluk 2

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Peuterspeelzaal Plus in de Sint Bavoschool Haarlem

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Hierbij bestaat de mogelijkheid tot doorstromen naar een derde dagdeel op de reguliere groep, die in hetzelfde lokaal gevestigd is. We willen de kinderen laagdrempelig, dichtbij huis en zo jong mogelijk een vertrouwde plek bieden, met extra aandacht voor een optimale ontwikkeling. Dit doen we door de omgeving en het aanbod aan te passen aan de behoefte van het kind.

In programma, aanpak en dagritme volgen we verder zo veel mogelijk de structuur van de reguliere VVE peuterspeelzaal. Er wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, volgens het programma Uk en Puk. Individueel spel en groepsspel worden afgewisseld met observatie en onderzoek momenten.
De kinderen zullen de Plusgroep een aantal maanden bezoeken, waarna advies gegeven wordt over de vervolgstap.
Afhankelijk van de leeftijd kan dit zijn:
• terugkeren naar de reguliere (VVE) peuterspeelzaal;
• doorstromen naar onderwijs, eventueel speciaal onderwijs;
• doorverwijzing naar een andere vorm van zorg.

Denk je, mijn kind kan in een kleine, veilige omgeving wel een extra steuntje in de rug gebruiken , voor aanmelding op de Plusgroep kunt u contact opnemen met de JGZ (consultatiebureau).

Aparte groep op maandag en dinsdag

Op maandag en dinsdag zorgen we dat het lokaal er prikkelarm uitziet. Dan komen de kinderen van Pluk 2: een groep van maximaal acht peuters die meer aandacht en begeleiding nodig hebben. Aan de hand van pictogrammen laten we zien wat we die ochtend gaan doen.

Overleg

Voor de kinderen van Pluk 2 overleggen we regelmatig met een gedragsdeskundige en met de ouders. Ook met school hebben we goed contact om te kijken of kinderen vanaf hun vierde jaar naar de reguliere basisschool kunnen, als het nodig is met extra begeleiding. .

Natuurtuin

Naast de school heeft de peuterspeelzaal een eigen, veilig speelplein. Het voorste deel is ingericht als natuurtuin met gras en struiken. Daar kunnen de peuters heerlijk rondstruinen. Het achterste deel kunnen we afbakenen voor de kinderen die zich prettiger voelen in een meer geborgen omgeving. In dit deel van de speelplaats staat een zandbak. Het plein is betegeld, zodat de kinderen er met fietsjes, steppen en karretjes kunnen rijden. En natuurlijk hebben we ook een schuur vol buitenspeelgoed!

Lees meer

Ouders zeggen

Het lokaal is altijd schoon en opgeruimd, dat geeft de kinderen rust. De bakken met zand, klei en macaroni vinden ze leuk om te voelen. Wat fijn dat mijn kind het zo naar zijn zin heeft!

Wij werken samen met onderstaande scholen

  • Sint Bavo
Kinderdagverblijf Het Beverbos
"We laten kinderen de wereld om hen heen op hun eigen tempo ontdekken."
Eline de Laet, VVE coördinator Peuterspeelzaal Pluk 2
Reviusstraat 1-3
2026 SJ Haarlem
06-14512784
LRK-nummer: 336406502 Kaart

woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bel 023-5379290 voor
meer informatie.
SKOS

Impressie van Peuterspeelzaal Pluk 2

Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2
Peuterspeelzaal Pluk 2