Peuteropvang Nijntje Pluis Plus

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Peuteropvang Plus

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Hierbij bestaat de mogelijkheid tot doorstromen naar een derde dagdeel op de reguliere groep, die in hetzelfde lokaal gevestigd is. We willen de kinderen laagdrempelig, dichtbij huis en zo jong mogelijk een vertrouwde plek bieden, met extra aandacht voor een optimale ontwikkeling. Dit doen we door de omgeving en het aanbod aan te passen aan de behoefte van het kind.

In programma, aanpak en dagritme volgen we verder zo veel mogelijk de structuur van de reguliere VVE peuteropvang. Er wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, volgens het programma Uk en Puk. Individueel spel en groepsspel worden afgewisseld met observatie en onderzoek momenten.
De kinderen zullen de Plusgroep een aantal maanden bezoeken, waarna advies gegeven wordt over de vervolgstap.
Afhankelijk van de leeftijd kan dit zijn:
• terugkeren naar de reguliere (VVE) peuteropvang;
• doorstromen naar onderwijs, eventueel speciaal onderwijs;
• doorverwijzing naar een andere vorm van zorg.

Denk je dat je kind in een kleine, veilige omgeving wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken? Voor aanmelding op de Plusgroep kun je contact opnemen met JGZ (consultatiebureau).

Aparte groep op maandag en dinsdag

Op maandag en dinsdag zorgen we dat het lokaal er prikkelarm uitziet. Dan komen de kinderen van de Plusgroep Snuffie: een groep van maximaal acht peuters die meer aandacht en begeleiding nodig hebben. Aan de hand van pictogrammen laten we zien wat we die ochtend gaan doen.

Overleg

Voor de kinderen van de groep Snuffie overleggen we regelmatig met een gedragsdeskundige en met de ouders. Ook met school hebben we goed contact om te kijken of kinderen vanaf hun vierde jaar naar de reguliere basisschool kunnen, als het nodig is met extra begeleiding.

Lekker buiten spelen

Naast de school heeft de peuteropvang een eigen, veilig speelplein met een schuur vol buitenspeelgoed!

Lees meer

Ouders zeggen

Het lokaal is altijd schoon en opgeruimd, dat geeft de kinderen rust. De bakken met zand, klei en macaroni vinden ze leuk om te voelen. Wat fijn dat mijn kind het zo naar zijn zin heeft!

Wij werken samen met onderstaande scholen

  • De Cirkel
  • De Liduinaschool
  • Sint Bavo
  • De Zonnewijzer
  • De Wilgenhoek
Kinderdagverblijf Het Beverbos
"We laten kinderen de wereld om hen heen op hun eigen tempo ontdekken."
Eline de Laet, VVE coördinator Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Pleiadenstraat 136
2024 TT Haarlem
023-5275968
PleiadenstraatPlus@herokindercentra.nl
LRK-nummer: 194908811 Kaart

woensdag t/m vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bel 023-5379290 voor
meer informatie.
SKOS

Impressie van Peuteropvang Nijntje Pluis Plus

Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus
Peuteropvang Nijntje Pluis Plus