Peuteropvang De Banjertjes 3

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Peuteropvang Plus in de Boerhaavewijk Haarlem

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind. Dit kan zijn als de ontwikkeling anders verloopt of vertonen gedrag dat vraagt om een passende aanpak en/of u heeft vragen over de opvoeding. Dan heeft je kind wellicht baat bij plaatsing op een van onze 2 plusgroepen in Haarlem welke gevestigd zijn in Haarlem noord en Schalkwijk. Het is een kleine groep van maximaal 8 kinderen, die 2 ochtenden per week komen.

Hierbij bestaat de mogelijkheid tot doorstromen naar een derde dagdeel op de reguliere groep, die in hetzelfde lokaal gevestigd is. We willen de kinderen laagdrempelig, dichtbij huis en zo jong mogelijk een vertrouwde plek bieden, met extra aandacht voor een optimale ontwikkeling. Dit doen we door de omgeving en het aanbod aan te passen aan de behoefte van het kind.

In programma, aanpak en dagritme volgen we verder zo veel mogelijk de structuur van de reguliere VVE peuteropvang. Er wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, volgens het programma Uk en Puk. Individueel spel en groepsspel worden afgewisseld met observatie en onderzoek momenten.
De kinderen zullen de Plusgroep een aantal maanden bezoeken, waarna advies gegeven wordt over de vervolgstap.
Afhankelijk van de leeftijd kan dit zijn:
• terugkeren naar de reguliere (VVE) peuteropvang;
• doorstromen naar onderwijs, eventueel speciaal onderwijs;
• doorverwijzing naar een andere vorm van zorg.

Denk je, mijn kind kan in een kleine, veilige omgeving wel een extra steuntje in de rug gebruiken , voor aanmelding op de Plusgroep kunt u contact opnemen met de JGZ (consultatiebureau).

Don Bosco School

Onze peuteropvang heeft twee grote, lichte lokalen in de Don Bosco School. In het ene lokaal speelt drie dagen in de week de peutergroep De Banjertjes 1. De andere twee dagen komen de kinderen van De Banjertjes 3, een groep van maximaal acht peuters die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Op deze dagen is de ruimte neutraler ingericht zodat de kinderen niet te veel prikkels tegelijk krijgen. Het lokaal van De Banjertjes 2 heeft als extra speelruimte een vide, met boven een bouwhoek en onder een huishoek.

Grote buitenspeelplaats

De grote buitenspeelplaats delen we met school. Daar trekt een statige, oude boom de aandacht. Om de boom heen ligt een ‘verkeersweg’ waar de peuters op hun fietsjes en driewielers overheen kunnen rijden. Op het plein staat ook een grote zandbak en stoepkrijten is bij veel kinderen geliefd. Bij slecht weer gebruiken we de kleutergymzaal van de school.

Samenwerking met school

We werken nauw samen met school om te kijken of kinderen vanaf hun vierde jaar naar de reguliere kleuterklas kunnen, als het nodig is met extra begeleiding. Een jarige job mag bij ons een kleurplaat uitkiezen en versieren. Daar maken we een prachtige feestmuts van! We sluiten het schooljaar af met een gezellig zomerfeest. Dan gaan we met alle kinderen en een groep hulpouders naar een speeltuin in de buurt.

Lees meer

Ouders zeggen

Het is een gezellige peuterspeelzaal met hartelijke, betrokken pedagogisch medewerkers.

Wij werken samen met onderstaande scholen

  • Don Bosco
Kinderdagverblijf Het Beverbos
"We laten kinderen de wereld om hen heen op hun eigen tempo ontdekken."
Eline de Laet, VVE coördinator Peuteropvang De Banjertjes 3
Floris van Adrichemlaan 100
2035 VD Haarlem
023-5452161
banjertjes@skos.nl
LRK-nummer: 422855066 Kaart

Iedere dag van 8.30 tot 12.30u.

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bel 023-5379290 voor
meer informatie.
SKOS

Impressie van Peuteropvang De Banjertjes 3

Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3
Peuteropvang De Banjertjes 3