BSO+ De Bikkels

Hoe was het op school vandaag? Ik zie dat je lacht, er is vast iets grappigs gebeurd. Wat wil je doen tot de andere kinderen komen? Kijk, er is nog een plekje vrij in de bouwhoek. Daar kun je meespelen. Of je mag vast met een boekje aan tafel zitten op je eigen plek. Als iedereen er zo is, gaan we lekker fruit eten. Er liggen al appels en bananen klaar. Welkom bij BSO De Bikkels+!

Extra ondersteuning

Buitenschoolse opvang in Haarlem voor kinderen met leer- en gedragsproblemen

Hoe was het op school vandaag? Ik zie dat je lacht, er is vast iets grappigs gebeurd. Wat wil je doen tot de andere kinderen komen? Kijk, er is nog een plekje vrij in de bouwhoek. Daar kun je meespelen. Of je mag vast met een boekje aan tafel zitten op je eigen plek. Als iedereen er zo is, gaan we lekker fruit eten. Er liggen al appels en bananen klaar. Welkom bij BSO De Bikkels+!

Extra ondersteuning

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan of met een ‘rugzakje’ naar een reguliere basisschool kunnen zich vaak moeilijk staande houden in een grote groep. Ze hebben veel individuele aandacht nodig. Die krijgen ze bij De Bikkels+, de enige BSO in Haarlem en omgeving die zich richt op kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Zorgplan

We vangen kinderen op vanaf vier jaar tot einde groep 8 van de basisschool. Voor ieder kind maken we in overleg met de ouders en school een zorgplan. Daarin leggen we doelen vast waar we bij de BSO mee aan de slag gaan. Een doel kan bijvoorbeeld zijn meer sociale contacten leggen of een stap maken in taalontwikkeling.

Positieve insteek

Per dag komen er maximaal twaalf kinderen zodat er alle tijd is om aan ieders doelen aandacht te besteden. Daarbij kiezen we voor een positieve insteek: wat kunnen kinderen wél en waar voelen ze zich prettig bij? We gebruiken onder andere pictogrammen om taal te verduidelijken. En met kleurklokken geven we de overgangen tussen activiteiten aan. Verder zorgen we voor rust in de groep en een vaste structuur. Onze binnenruimte is dan ook zo prikkelarm mogelijk ingericht.

Basisschool De Trapeze

De Bikkels heeft een eigen ruimte in De Trapeze, een basisschool voor speciaal onderwijs in Haarlem-Noord. Voor sport en spel gebruiken we de gymzaal van de school en het speelplein, waar de kinderen zich kunnen uitleven op een klim- en klauterspeeltoestel en een omheind voetbalveld.

Aanmelden

Een aanmelding voor De Bikkels loopt via de ouders, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere begeleidende instantie. De opvangkosten liggen wat hoger dan in een reguliere BSO vanwege de kleine groep en de hoger opgeleide pedagogisch medewerkers. Voor de extra kosten kun je een vergoeding krijgen van de overheid. Het team van De Bikkels heeft veel ervaring met het aanvragen hiervan. We helpen je er graag bij. Deze aanvraag kan enkele weken duren. Mocht je kind al geplaatst worden en de vergoeding is nog niet geregeld, dan kun je maximaal twee maanden gebruik maken van de opvang tegen het reguliere tarief. Een plaatsing begint altijd met een proefperiode van twee maanden. We kijken dan of een kind zich thuis voelt in de groep en of de opvang voor dit kind geschikt is.

Lees meer

Waarom deze SKOS locatie

 • opvang voor kinderen met leer- en gedragsproblemen
 • een individueel zorgplan voor ieder kind
 • extra aandacht voor rust en structuur
 • per dag maximaal 12 kinderen
 • veel overleg met ouders en school

Ouders zeggen

Kinderen krijgen veel aandacht. De medewerkers vragen ook hoe het thuis en op school met ze gaat. Dan hoor je het snel van elkaar als er iets is.

Wij werken samen met onderstaande scholen

 • De Trapeze
 • De Gunningschool
 • De Focus
 • De Sateliet
 • De Antoniusschool
 • De Dumont
Kinderdagverblijf Het Beverbos
"We kijken voor ieder kind wat het beste voor hem/haar is."
Jessica Moojen, Leidinggevende BSO+ De Bikkels
LRK-nummer: 125024083 Kaart

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bel 023-5379290 voor
meer informatie.
SKOS

Impressie van BSO+ De Bikkels

BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels
BSO+ De Bikkels