Disclaimer

De SKOS besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.skos.nl . Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De SKOS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.skos.nl.

De SKOS behoudt te allen tijden het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Het is mogelijk dat via de website van de SKOS toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De SKOS kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.