Basisonderwijs en kinderopvang per 8 juni open

Basisonderwijs en kinderopvang per 8 juni open

Woensdag 20 mei 2020

Dinsdagavond heeft Premier Rutte bekendgemaakt dat per 8 juni het basisonderwijs en de kinderopvang weer geheel open kan. We zijn heel blij met dit nieuws. Wel wordt op dit moment nog onderzocht in hoeverre dit verantwoord is. Dit betekent dat het besluit om scholen en de kinderopvang weer te openen kan worden teruggedraaid als er indicaties zijn dat het aantal coronabesmettingen oploopt. Het kabinet neemt hier in de week van 1 juni een definitief besluit over.

We bereiden ons voor op een volledige opening zodat alle kinderen vanaf 8 juni weer op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract kunnen komen. De hygiënemaatregelen op de locaties en aanvullende afspraken blijven gelden, ook na 8 juni. We volgen daarin het advies van het RIVM.

Compensatieregeling
Tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de BSO, loopt de compensatieregeling vanuit de overheid voor de eigen bijdrage door. De compensatieregeling vanuit de overheid geldt dus voor de periode van 16 maart tot 8 juni 2020. De verwachting is dat de overheid over gaat tot uitbetaling in juli. U ontvangt hierover vanuit de overheid bericht. Voor de maanden maart en april heeft u het bedrag boven de maximale uurvergoeding van Hero kindercentra terug ontvangen. In juni ontvangt u de terugbetaling vanuit Hero kindercentra tot de periode van 11 mei.

Noodopvang
De noodopvang zoals Hero kindercentra dit heeft georganiseerd stopt vanaf 8 juni. Tot 8 juni is het mogelijk voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en buitenshuis moeten werken om een aanvraag te doen voor noodopvang. Dit is voor kinderen van 0 t/m 3 jaar opvang buiten het normale contract. Bij schoolgaande kinderen is het onderwijs verantwoordelijk voor noodopvang tijdens schooltijden (ook op dagen dat het kind niet naar school gaat) en de BSO verantwoordelijk voor de reguliere BSO tijden. De aanvraag voor noodopvang loopt via de locatie en is kosteloos voor deze ouders. We zullen moeten ervaren in hoeverre het bieden van noodopvang te combineren is met onze regulier opening van locaties. We doen ons best om dit goed te regelen, maar het combineren zal misschien niet altijd in te passen zijn omdat de groepen vol zijn en we geen extra personeel ter beschikking hebben. De reguliere plaatsingen met contract hebben voorrang. Indien dit problemen oplevert, is er overleg met de gemeente hoe dit verder vorm te geven in de toekomst. De overheid geeft aan dat er na 8 juni alleen nog noodopvang mogelijk is in de avond/nacht en in het weekend voor ouders die in de zorg werken.

Meer informatie vind u hier.