SKOS en Kinderopvang Haarlem zetten in op sterke samenwerking.

De SKOS en Kinderopvang Haarlem zijn voornemens een fusie aan te gaan om daarmee als sterke organisatie van meer betekenis te zijn voor ouders, kinderen, scholen, gemeente en samenwerkingspartners. Beide maatschappelijke organisaties stellen het belang van het kind voorop en bieden gezamenlijk alle vormen van kinderopvang voor ieder kind van 0 tot 12 jaar binnen …

Opvoeden doe je samen!

Ouders zijn natuurlijk leading, maar ook de juf of meester op school, de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, kinderopvang of BSO dragen hun steentje bij. De SKOS wil graag een goede ‘partner’ zijn in de opvoeding van je kind. Daarom helpen we jou met vragen waar je tegen aanloopt in de opvoeding. ‘Hoe ga ik …

Peuterspeelzaal Pluk in het nieuws

In De Haarlemmer, een huis aan huisblad met een oplage van ruim 60.000 exemplaren stond op woensdag 20 juni j.l. onderstaand artikel over onze peuterspeelzaal Pluk. Hartstikke leuk en mooi dat er aandacht is voor deze speelzaal die sinds juni ook VVE aan mag bieden!